DK

Søg

Gorgonzola DOP left

Beskyttet oprindelsesbetegnelse

Gorgonzola-ost, der er anerkendt af EU og registreret på listen over D.O.P.-produkter, skal for at nyde godt af denne betegnelse overholde de overensstemmelseskrav, der er fastsat i produktspecifikationen.

Gorgonzola DOP right

Fremstillet i Italien

Certificering

CSQA Certificazioni of Thiene er det organ, som ministeriet for landbrugs-, fødevare- og skovbrugspolitik har udpeget og bemyndiget til at kontrollere disse krav, og kun de oste, der opfylder kravene, får udstedt det overensstemmelsescertifikat, der gør det muligt at markedsføre produktet med den beskyttede oprindelsesbetegnelse “Gorgonzola”.

tassello gorgonzola fresco
Gorgonzola DOP icon dop small

Konsortiet til beskyttelse af gorgonzolaosten blev oprettet i 1970 på vegne af den italienske stat og under dens tilsyn. Med sine embedsmænd overvåger det, at de gældende regler overholdes og anvendes fuldt ud i Italien og i udlandet, hvor oprindelsesbetegnelsen “gorgonzola” er beskyttet.

Navnet "Gorgonzola" nyder fuld beskyttelse.

cupola gorgonzola dop logo rosso

BESKYTTELSE

Betegnelsen “Gorgonzola” nyder fuld beskyttelse i henhold til første afsnit i Art. 13 i forordning (EF) nr. 510/2006, og især litra b), ifølge hvilken registrerede betegnelser er beskyttet mod “enhver tilsnigelse, efterligning eller fremkaldelse, selv om produktets virkelige oprindelse er angivet, eller hvis den beskyttede betegnelse er en oversættelse eller er ledsaget af udtryk som “art”, “type”, “metode”, “måde”, “efterligning” eller lignende”.

Gorgonzola