DK

Søg

Gorgonzola DOP left

Konsortiets formål

Fra ostemagerens kyndige hænder kommer den umiskendelige smag af Gorgonzola BOB, som derefter modnes og eksporteres til hele verden.

Gorgonzola DOP right

Vores forpligtelser

01. At beskytte og overvåge produktion og handel med Gorgonzola BOB og brugen af dens navn;

02. At fremme ethvert nyttigt initiativ, der har til formål at beskytte dens typiske og særlige karakteristika mod misbrug, illoyal konkurrence, forfalskning, ukorrekt brug af BOB’en, adfærd, der er forbudt ved lov;

03. Samarbejde med ministeriet for landbrugs-, fødevare- og skovbrugspolitik om overvågning, beskyttelse og sikring af BOB ved hjælp af overvågningsagenter;

04. Samarbejde med EU, den italienske stat, regioner, autonome provinser, offentlige og private enheder og med BOB-kontrolorganerne om den bedste udnyttelse og beskyttelse af BOB’en ved at stille sin organisation til rådighed;

05. Implementere informations-, reklame- og salgsfremmende initiativer for at øge kendskabet og forbruget på alle markeder.