scopi

Konsortiets formål

Formålene med Konsortiet er at:

  1. beskytte og overvåge Gorgonzola BOB’ s fremstilling og markedsføringen, samt brug af dens betegnelse;
  2. fremme ethvert nyttigt initiativ til at beskytte de typiske og karakteristiske ejendommeligheder for ethvert misbrug, illoyal konkurrence, forfalskning, uegnet brug af BOB, ulovlige opførsler;
  3. samarbejde med Ministeriet for Landbrugs-, Fødevare- og Skovbrugspolitik) for tilsyn af, beskyttelse af og bevarelse af BOB ved brug af overvågende agenter;
  4. samarbejde med EU, Den Italienske Stat, Regioner, Selvstændige Provinser, offentlige og private organer, og organer der kontrollerer BOB til bedre at fremme og beskytte selve BOB, ved at stille sin egen organisation til rådighed;
  5. gennemføre oplysnings-. reklame- og salgsfremmende initiativer til at bekendtgøre produktet og forøge dets forbrug på alle markeder.

 

  • Del på