dop

Beskyttet Oprindelsesbetegnelse (B.O.B.)

Gorgonzola ost er godkendt i Den Europæiske Union og registreret i listen over BOB produkter d. 12/06/96 med CE reg.nr. 1107, for at kvalificere sig til denne betegnelse, skal man respektere kravene om overensstemmelse der findes i varespecifikationen. Og der leveres kun en overensstemmelsesattest til en egnet ost, der tillader markedsføring af produktet med den beskyttede oprindelsesbetegnelse “gorgonzola”.

Delegeret af Den Italienske Stat og under dennes tilsyn, blev der i 1970 dannet et konsortium til beskyttelse af gorgonzola osten, der med egne funktionærer holder tilsyn om de italienske og udlandets gældende love, fuldstændigt overholdes, hvor oprindelsesbetegnelse “gorgonzola” er beskyttet.

Betegnelsen “gorgonzola” nyder fuldt ud godt af den bestemte beskyttelse der findes i første afsnit i artikel 13 i Rådets Forordning (EF) nr. 510/2006, og specielt i punkt b), ifølge hvilken de registrerede betegnelser er beskyttede mod «ethvert misbrug, efterligning eller antydning, selv hvis produktets virkelige oprindelse er angivet eller hvis beskyttede betegnelse er en oversættelse eller er  ledsaget af et udtryk som “art”, “type”, “metode”, “på den måde”, “efterligning” eller lignende».

  • Del på